wowthemesnet

Kıymetli Hissedarımız; 


  Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08/03/2021 tarihli kararına istinaden; 03/04/2021 tarihinde, saat: 14:00’da, Eyüp Sultan Mh. Zülal Sk. No: 8E Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

   Mali tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

  Genel kurul toplantımıza asaleten katılmanız veya aşağıya örneği çıkarılan noter tasdikli vekâletname ile temsilcinizin katılımının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini istirham ederim.

                                                                             Hasan KUMAŞ

                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Teşkili,

2.      2019-2020 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Müzakeresi,

3.      2019-2020 Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4.      Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5.      Şirketimiz sermayesinin artırılması,

6.      Kapanış.

X

BİLGİLENDİRME

Teşekkür Ederiz.

En kısa Zamanda geri dönüş yapılacaktır.

© Copyright 2016 BTN Yatırım. "Yürekten inanmış insanların birbirlerine güven ve inançla bağlı olduğu ortaklık "