wowthemesnet

Anonim şirket olan kuruluşumuzda tüm hisse sahipleri pay defterine ortak olarak kaydedilmektedir. Ortaklar yatırımlarını şirket hesabına ödeyerek hisse payı satın almış olurlar. Şirketin yönetim kurulu mevcuttur. Şirketi temsile yetkili olan Yönetim kurulu şirket kasasında toplanan bu parayı yatırımlarda kullanır.

 • Tüm hisse sahipleri ortaktır.
 • Ortaklar yatırımlarını şirket hesabına ödeyerek hisse payı satın almış olurlar.
 • Yönetime Seçme ve Seçilme
 • Yatırımlarda yetki Yönetim Kurulundadır
Katıl...

Yatırıma katılmak isteyenler şirket merkezine yaptıkları başvuru sonrasında yönetim kurulunun onayıyla ortak olabileceklerdir. Ortaklığa katılım için belli bir peşinat ödemesi yapılır. Ayrıca yıllık asgari aidat ödemesi yapılır. Ortak, dilediği zaman ortaklıktaki hissesine katkı yapabilir. Ortakların hisse miktarı toplam sermayenin % 15'ini geçemez. 

Katıl...

BTN Yatırım’a katılmak isteyenler hisse alımı yaparak ortak olabilmektedir. Bir hisse 20.000 Tl olup asgari 1 hisse ile katılım sağlanabilmektedir. Katılım hisse miktarında üst sınır tüm sermayenin %15’i oranındadır.

Tüm ortaklar toplam hissenin % 15'ini geçmemek koşuluyla şirket bünyesinde hisse satın alarak hisselerini büyütebilirler...

 • 20.000 TL ile ortak olma imkanı..
 • Yatırımda 7/24 dönemi
 • Serbest Yatırım Miktarı
 • Hisse miktarına göre genel kurulda temsil
 • Yatırım destekleri
Katıl...

Ortaklar peşin ödeme ve aidat ödemelerini şirkete ait olan banka hesap numaralarına yatıracaklardır. Ödeme zamanını üye kendi belirler. Ödeme miktarı toplam sermaye miktarının % 15'ini geçmediği sürece üye istediği zaman istediği miktarda ödeme yapabilir. Banka hesaplarına yapılan ödemeler, üyenin hisse hesabına eklenir. Kâr dağıtımı yapıldığı zamanki mevcut hisse miktarına göre kâr hesaplanır.

Katıl...

Her yıl sonunda gelir-gider hesapları yapıldıktan sonra net kâr üzerinden kar payı dağıtımı yapılır. Ortağın hissesine düşen kâr, cari hesabına aktarılır. Kar dağıtımında oranlar şöyledir:

 • % 87   Ortaklara dağıtılan kâr miktarı

 • % 3     Yönetim Kurulu Payı

 • % 10   Şirket Yedek Akçesi

Daha ayrıntılı bilgiler için telefonla yada şirketimize gelerek bilgi alabilirsiniz…

Katıl...

© Copyright 2016 BTN Yatırım. "Yürekten inanmış insanların birbirlerine güven ve inançla bağlı olduğu ortaklık "